Cardinal Dolan says Senate's marriage bill threatens religious liberty